Par

Māris Kūlis, filozofijas doktors, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks. Viņa pētniecisko interešu lokā ir filosofija (hermeneitika, komunikācijas filosofija, sociālā filosofija), politikas zinātnes, kā arī starpkultūru attiecības un mūsdienu islāmisms, džihādisms un terorisms. Viņš ir publicējis augstu novērtētu grāmatu par teroristisko organizāciju “Islāma valsts” (“Terorisma krustugunīs. Islāma valsts”, Rīga: LU FSI, 2018, 515 lpp.), kā arī zinātniskos un populārzinātniskos rakstus par šo tematu. Māris Kūlis ir saņēmis Latvijas Universitātes oficiālu atzinību par šīs grāmatas izcilību. Par šo tematu viņš ir uzstājies gan ar akadēmiskām, gan neakadēmiskām lekcijām, kā arī kā eksperts piedalījies tiesas procesā.

Māris Kūlis ir aizstāvējis doktora grādu filosofijā ar darbu “Patiesības izpratnes izmaiņas: vēsturiski komunikatīvais modelis”, kurā analizēja patiesības jēdzienu un sensus communis lomu patiesības izpratnē. Viņa zinātniskie raksti ir publicēti 5 valodās, tostarp vācu, krievu un ķīniešu. Pēdējos gados viņš ir piedalījies Latvijas un Eiropas finansētos projektu izstrādē, piemēram, interaktīvais, digitālais projekts “Latvijas filosofs(-e): virtuālais modelis”, 4 institūtu sadarbības projekts “Kultūru migrācija Latvijā”, u.c.

Grāmatas

Finis veritatis?
Par patiesību un meliem

Vai patiesībai ir pienācis gals — finis veritatis? Vai patiešām patiesības un melu temats jāiztirzā atkal un atkal no jauna, it kā to nevarētu reizi par visām reizēm noskaidrot? Šie jautājumi jāuzdod laikos, kuriem raksturīga patiesības inflācija — patiesību skaits vairojas, bet tādējādi devalvējas to vērtība. Šī grāmata ir stāsts par patiesības un melu veidošanos no filosofijas skatupunkta — ko mēs vispār saprotam ar šiem lielajiem jēdzieniem? Grāmata ir tapusi laikā, kad plašsaziņas līdzekļos nerimstīgi runā par melu laikmetu. Maldināšana ir saskatāma ne tikai lielvaru propagandas karos, sazvērestības teorijās ap 5G un Covid-19, bet arī ikdienā uz katra stūra, reklāmā, politikā, veikalos, sociālajos tīklos, pat ikdienišķās sarunās.

Terorisma krustugunīs.
Islāma valsts

Monogrāfijā “Terorisma krustugunīs. Islāma valsts” ir aplūkota teroristiskās organizācijas Islāma valsts (jeb Daesh, ISIS) augsne, vēsture, šodiena un nākotne. Autors analizē islāmu, vahābismu un salafismu, arābu valstu politiku, Irākas kara radīto nemieru, lielvalstu ģeopolitiskās ambīcijas un arī radikālo islāmistu sapņus par “taisnīgumu pasaulē un Kalifātu”. Atbildes tiek meklētas islāmisma un džihādisma kustības izveidē kopš 20. gs. sākuma un Islāma valsts politiskajās, stratēģiskajās un reliģiskajās idejās. Grāmata ir sarakstīta viegli lasāmā un raitā valodā ar pārliecību, ka terorisma savaldīšana ir svarīga ikvienam civilizētajā pasaulē.

Medijos

Šim laikam raksturīgā patiesības inflācija

Šim laikam raksturīgā patiesības inflācija. Saruna filozofu Māri Kūli. Brīvības bulvāris, Rīta Panorāma, Latvijas sabiedriskais medijs, lsm.lv

Par patiesību un meliem mūsdienās

Par patiesību un meliem mūsdienās – filozofs Māris Kūlis veicis apjomīgu pētījumu, Rīta Panorāma, Latvijas sabiedriskais medijs, Replay.lv

Patiesība hibrīdstāvoklī

Laganovskis, Guntars. “Patiesība hibrīdstāvoklī”, intervija ar Māri Kūli, LV portāls, 2021. gada 13. septembrī, lvportals.lv

Publikācijas

Monogrāfijas

 • Finis veritatis? Par patiesību un meliem.
  Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 432 lpp. ISBN 9789934186479
 • Terorisma krustugunīs. Islāma valsts
  2. izd. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018, 523 lpp. ISBN 9789934506536
  (1. izd. – 2018, 515 lpp., ISBN 9789934506499)

Zinātniskajos žurnālos

 • Māris Kūlis, Kaspars Kļaviņš. Korea in the dialogue between the European philosophical tradition And east asian spiritual teachings, Reliģiski-filozofiski raksti, XXVI, Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, pp. 21–41.
 • Māris Kūlis, Kitija Mirončuka. Cilvēks un terorisms: terorisma kritiskā pētniecība, taisnīga kara mācība un humānisms, Acta Universitatis Latviensis, Orientālistika, 819, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 56.–79. lpp.; https://doi.org/10.22364/luraksti.os.819.04
 • Philosophical challenges of Western philosophy and values in face of modern terrorism (Islamic State and al-Qaeda), Reliģiski-filozofiski raksti, XXVI, Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019, 282.–296. lpp.
 • Propaganda of Islamic state in the Digital Age, Reliģiski-filozofiski raksti, XX, Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016, 98.–114. lpp.

Rakstu krājumos

 • Kultūru migrācija – ievads pamatjēdzienu filosofiskajā glosārijā
  Krājumā: A. Rožkalne. (sast.) Latvija: kultūru migrācija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 10.–28. lpp. ISBN 9789934184727
 • Kritiskā domāšana patiesības meklējumos un iespējamos politiskās inženierijas valgos
  Secinājumu un rekomendāciju krājumā: M. Kūle. (sast.) Kritiskā domāšana: izglītība, medijpratība, spriestspēja. Rīga: LU FSI, 2018, 45.–49. lpp. ISBN 9789934506543
 • Pieredzes loma Jaunlaiku zinātiskās patiesības meklējumos
  Роль опыта в ориентации философии Нового времени на научную истину. // [ред.] О. Д. Маслобоева. Поиск истины и правда жизни в пространстве современной культуры: сборник научных статей.
  Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2018, стр. 97107. ISBN 9785731044165
 • Sensus communis un kopējās vērtības
  Grām.: Maija Kūle [sast. un zin. red.]. Vērtības: Latvija un Eiropa. Vērtību pētījumi – filosofiskie aspekti. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016, Sēj. 1, 285.–296. lpp. ISBN 9789934506383
 • Komunikatīvā patiesība un valodas process
  Коммуникативнось истины и ее реализация в языковом процессе.
  //
  [ред.] О. Д. Маслобоева. Поиск истины в пространстве современной культуры. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2015, стр. 36–45.
 • Sensus communis iespējamība – variācijas par Kanta filosofiskajiem meklējumiem
  Grām.: Bičevskis, R. (sast.). Kants, Heidegers un dzīvespasaule. Rīga: FSI, 2015. 85.–100. lpp.
 • Kas ir patiesība? Ēriha Fromma modelis
  Grām.: Šuvajevs, I. (sast.). Bēgšana no brīvības? Ērihs Fromms un Latvija. Rīga: FSI, 2014. 119.–130. lpp.