Media

Digital surveilance

Digitālā uzraudzība. Klubs, Nr. 13/March, Izdevniecība Santa, 2020. pp. 18–21.

The biggest problem of terrorism studies is the concept of terrorism

Zanders, Māris. “Terorisma pētniecības lielākā problēma ir terorisma jēdziens”, interview with Māris Kūlis, Alma Mater, 2019 Winter Issue, pp. 19–21.

Fears of Big Ideas in the West

Latkovskis, Bens. “Māris Kūlis: Rietumos vērojamas bailes no lielām idejām”, interview with Māris Kūlis, Neatkarīgā Rīta Avīze, 22 November 2019. www.nra.lv

We’ll have to think about our own interests

Lorencis, Juris. “Jādomā pašiem par savām interesēm. Saruna ar filozofijas doktoru Māri Kūli”, interview with Māris Kūlis, Latvijas Avīze, Nr. 220 (6407), 11 November 2019. www.la.lv

I am concerned about a care for environment without real concern

Ozola, Liene. “Māris Kūlis: Mani dara bažīgu rūpes par vidi bez reālām rūpēm”, Rīgas Apriņķa Avīzes pielikums “Kodols”, 1 November 2019. www.aprinkis.lv

Downstream and against astream. Will the fast be replaced by the slow?

Kūlis, Māris. “Pa straumi pret straumi – vai ātro nomainīs lēnais?”, Klubs, Nr. 11/November, Izdevniecība Santa, 2019. 28.–31. lpp.

The face of a child in the mirror

Bērna seja spogulī. Delfi. 7 March 2019. www.delfi.lv

The international terrorism and the tendencies of globalization

Starptautiskais terorisms un globalizācijas tendences. Delfi. 31 March 2019. www.delfi.lv

The praise of Weakness

Vājuma slavināšana mūsdienu Latvijas un Rietumu intelektuālajā telpā. Klubs, Nr. 2/Februāris, Izdevniecība Santa, 2019. 16.–18. lpp. (see)

Difficult relationships

Review of the Kaspars Kļaviņš’ book ‘Communicating vessels’

Kūlis, Māris. Sarežģītās attiecības. Par Kaspara Kļaviņa monogrāfiju Savienotie trauki. Punctum. 2018. gada 12. novembris. www.punctummagazine.lv

The Philosophy Moves to Asia

Kūlis, Māris. Pasaules filosofiskā doma virzās uz Āziju. Latvijas Universitāte. [Online] 17 September 2018. www.lu.lv

We Can't Predict the Future

Lorencs, Juris. Neuzdrošinos prognozēt nākotni. Saruna ar grāmatas “Terorisma krustugunīs. Islāma valsts” autoru Māri Kūli. Latvijas Avīze. Rīga. 2018. gada 5. janvāris. www.la.lv

Security Is Never Enough

Arāja, Dita. Raksts/intervija “Drošības nekad nav par daudz”, IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa speciālizdevums #4 2018. 16.–18. lpp. (see)

How Baghdadi Will Take Over Europe…

Māris Kūlis. Kā Bagdādī Eiropu nolaupīs… Klubs, Nr. 12/Decembris, Izdevniecība Santa, 2018. 18.–19. lpp. (see)

The Islamic State

Māris Kūlis. Islāma valsts. Klubs, Nr. 9/Augusts, Izdevniecība Santa, 2018. 36.–40. lpp. (see)

Trap of Vengeance and Greed: Battle of Mosul

Māris Kūlis. Atriebības un alkatības slazdos – kauja par Mosulu. Delfi. [Tiešsaiste] 2016. gada 21. decembris. www.delfi.lv

Hard Choices: Why World Can’t Win the Islamic state?

Māris Kūlis. Neērtās izvēles – kāpēc pasaule netiek galā ar ‘Daesh’? Delfi. [Tiešsaiste] 2016. gada 5. aprīlis. www.delfi.lv

Full HD Terrorism or Propaganda of the Islamic state

Māris Kūlis. Full HD terorisms jeb Daesh propagandas kampaņa. Delfi. [Tiešsaiste] 2016. gada 25. janvāris. www.delfi.lv

What Is the Islamic state and What it Hopes to Achieve?

Māris Kūlis. Kas ir Islāma valsts (Daesh), un uz ko tā cer? Delfi. [Tiešsaiste] 2015. gada 27. novembris. www.delfi.lv